Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5650
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 sprawy wewnętrzne RDWT "Remont kanalizacji i pomieszczeń biurowych" roboty budowlane
77 sprawy wewnętrzne DN-5 "Maintanance za rok 2022 dla licencji systemu ELO Professional w... usługi
78 sprawy wewnętrzne RDWT "Demontaż i montaż barier drogowych na DW 975 i 980" roboty budowlane
79 sprawy wewnętrzne RDWT Montaż oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych w km 0+177 na... usługi
80 sprawy wewnętrzne DN-5 Wznowienie serwisów urządzeń FortiGate 500E i FortiAnalyzer 300F na... usługi
81 sprawy wewnętrzne RDWNS Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
82 ZDW-DN-4-271-136/22 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 2 –... roboty budowlane
83 ZDW-DN-4-271-134/22 Budowa mostu w ciągu DW 981 na potoku Kamienna w m. Polany roboty budowlane
84 ZDW-DN-4-271-127/22 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m... usługi
85 ZDW-DN-4-271-130/22 Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na... roboty budowlane
86 ZDW-DN-4-271-135/22 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 1 –... roboty budowlane
87 sprawy wewnętrzne DU-1 "Inwentaryzacja stanu 2 inklinometrów zainstalowanych w... usługi
88 sprawy wewnętrzne DU-5 "Przeniesienie stacji monitorującej ID0071" roboty budowlane
89 sprawy wewnętrzne DI-4 Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 16 działek położonych w... usługi
90 sprawy wewnętrzne DI-6 Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej dla przedsięwzięcia pn... usługi
Strona 6 z 377