Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
76 ZDW-DU-5-271-1-004/23 Usługa kolokacji serwerów usługi
77 ZDW-DU-5-271-1-003/23 Korekta lokalizacji automatów MKA usługi
78 ZDW-RDWK-271-1-035/23 Nasadzenia i utrzymanie drzew na Obwodnicy Olkusza. usługi
79 ZDW-DI-6-271-1-003/23 Pomiary hałasu wraz z analizą wyników dla inwestycji pn. „Budowa... usługi
80 ZDW-DN-4-271-38/23 Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1961K w m. Czasław –... usługi
81 ZDW-DN-4-271-40/23 Rozbudowa DW 949 w m. Osiek roboty budowlane
82 ZDW-DN-4-271-39/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
83 RDWNS-271-2-1/23 „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie... dostawy
84 ZDW-DN-4-271-31/23 Naprawa systemu zarządzania dostępnością parkingu Park&Ride w m... usługi
85 ZDW-DN-4-271-34/23 Dostawa samochodu dostawczego dostawy
86 ZDW-DN-4-271-27/23 Przebudowa / rozbudowa DW 964 w m. Strzelce Małe – opracowanie... usługi
87 ZDW-RDWM-271-1-030/23 Zakup i dostawa wody mineralnej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
88 ZDW-DN-4-271-29/23 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
89 ZDW-DN-4-271-37/23 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Wprowadzenie elementów... usługi
90 ZDW-DN-4-271-35/23 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg... roboty budowlane
Strona 6 z 384