Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
04.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa mostu w m. Kasina Wielka
Numer postępowania / zamówienia:
ZP2VII/09
Wadium:
25 000,00 PLN
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 05.10.2009
Numer umowy: 118/2009/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Budownictwo Komunikacyjne Walenty Kuśnierz,
ul. Szkolna 10b, 33-300 Nowy Sącz
Przedmiot umowy: Przebudowa mostu w m. Kasina Wielka
Oryginał umowy znajduje się w ZDW
- Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW
- Wydział Zamówień Publicznych