Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
06.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich i odcinków dróg wojewódzkich na terenie RDW – Nowy Sącz” – zamówienie uzupełniające”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/ZP-03-VII/2009
Umowa:
NUMER UMOWY: 43/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 14 lipca 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - Przedsiębiorstwo „DUBR” Spółka z o.o. ul. Łódzka 247D,25-655 Kielce
Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IMEX – BIS” Spółka z o. o. ul. Jasielska 9A, 60-476 Poznań
Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski
PRZEDMIOT UMOWY: „Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich i odcinków dróg wojewódzkich na terenie RDW – Nowy Sącz” – zamówienie uzupełniające”
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.