Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
07.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Zabezpieczenie osuwiska w m. Grywałd”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/ZP-04-III/2009
Umowa:
NUMER UMOWY: 26/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 26 maja 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków.
WYKONAWCA: STUMP – Hydrobudowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 29 Listopada 10, 00-465 Warszawa.
PRZEDMIOT UMOWY: „Zabezpieczenie osuwiska w m. Grywałd”
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.