Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
07.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz” z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 980 w km 0 000 – 49 300 Zadanie nr 2: Przebudowa dwóch przepustów w km 3 810 i km 23 815 oraz remont mostu w km 1 223 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 4.1.
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 1VIII/09
Wadium:
nie jest wymagane
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 14.09.2009 r.
Numer umowy: 105/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: oferta wspólna:
AUDMAX Błażej Biliński i Piotr Dwórnik s.c.
ul. Orzechowa 2, Królikowice, 55-040 Kobierzyce
Agencja Biegłych Rewidentów "TAX-2" Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław
Przedmiot umowy: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie realizacji projektu: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz” z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 980 w km 0 000 – 49 300
Zadanie nr 2: Przebudowa dwóch przepustów w km 3 810 i km 23 815 oraz remont mostu w km 1 223
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 4.1.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych