Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
14.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Usuwanie skutków powodzi na DW nr 975 w miejscowościach Bogumiłowice, Wojnicz, Wielka Wieś ,Sukmanie, Olszyny
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT/ZP-22/2009
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 08.09.2009 r.
Numer umowy : RDWT/U-66/ZP-22/2009
Przedmiot umowy: Usuwanie skutków powodzi na DW nr 975 w miejscowościach Bogumiłowice, Wojnicz, Wielka Wieś ,Sukmanie, Olszyny
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5 A
WYKONAWCA: TOMAX Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Tomasz Madeja, 33-159 Zalasowa ul. Tarnowska 104
Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW Tarnów
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - RDW Tarnów