Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Wynajem sprzętu wraz z operatorami do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, w sezonie zimowym 2009/2010”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/ZP-04-VIII/2009
Wadium:
0,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
NUMER UMOWY: 71/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 28 września 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „ZIBUD” Grzegorz Zając, 34-608 Kamienica 477.
PRZEDMIOT UMOWY: „Wynajem sprzętu wraz z operatorami do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, w sezonie zimowym 2009/2010”
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.