Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 4 w skład, którego wchodzą drogi wojewódzkie Nr 977 na odcinku Zborowice _ Konieczna (gr. państwa) Nr 979 na odcinku Moszczenica – Zagórzany Nr 981 na odcinku Zborowice – Wilczyska Nr 993 na odcinku Gorlice – Bednarka
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa nr RDWT/U-37/ZP-12/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy : 18-05-2009
Numer umowy : RDWT/U-37/ZP-12/2009


Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Rejon Dróg wojewódzkich w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5 a
WYKONAWCA : Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa "EWA" 33-112 Poręba Radlna 74
Przedmiot umowy:
Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 4 w skład, którego wchodzą drogi wojewódzkie Nr 977 na odcinku Zborowice _ Konieczna (gr. państwa)
Nr 979 na odcinku Moszczenica – Zagórzany
Nr 981 na odcinku Zborowice – Wilczyska
Nr 993 na odcinku Gorlice – Bednarka

Oryginały umów znajdują się w RDW - pok nr 11
Pełna treść umowy do wglądu w RDW -pok nr 11