Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Remont mostu przez rzekę Kisielina w m. Wał Ruda” w/c drogi wojewódzkiej nr 964, odcinek 570 km 0 399
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa nr RDWT/U-41/ZP-13/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy : 08-06-2009
Numer umowy : RDWT/U-41/ZP-13/2009


Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Rejon Dróg wojewódzkich w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Ostrogskich 5 a
WYKONAWCA : FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., Brno, Mlýnská 68, 602 00 Brno – oddział spółki akcyjnej, Ostrava – Přívoz, kompleks ČD, Palackého 105, kod poczt. 702 00, Regon: 25317628, Republika Czeska

Przedmiot umowy:
Remont mostu przez rzekę Kisielina w m. Wał Ruda” w/c drogi wojewódzkiej nr 964, odcinek 570 km 0 399

Oryginały umów znajdują się w RDW - pok nr 11
Pełna treść umowy do wglądu w RDW -pok nr 11