Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.08.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Dostawa materiału uszorstniającego do zwalczania śliskości nawierzchni dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, w sezonie zimowym 2009/2010, z podziałem na 2 zadania”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/ZP-05-VIII/2009
Wadium:
1 100,00 PLN, w tym: zad. nr 1 - 600,00 PLN, zad. nr 2 - 500,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
NUMER UMOWY: 78/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 05 października 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” Spółka Akcyjna, ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów.
PRZEDMIOT UMOWY: „Dostawa materiału uszorstniającego do zwalczania śliskości nawierzchni dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, w sezonie zimowym 2009/2010, z podziałem na 2 zadania” – zad. nr 1 dostawa kruszywa mineralnego w ilości 1 200 to na plac składowy w Czarnym Dunajcu, ul. Kolejowa.
NUMER UMOWY: 79/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 05 października 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: j.w.
PRZEDMIOT UMOWY: „Dostawa materiału uszorstniającego do zwalczania śliskości nawierzchni dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, w sezonie zimowym 2009/2010, z podziałem na 2 zadania” – zad. nr 2 dostawa kruszywa mineralnego w ilości 1 000 to na plac składowy w Starym Sączu, ul. Źródlana 24.
Oryginały umów znajdują się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umów do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.