Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
07.09.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych – Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 957 na odcinku Jabłonka – Piekielnik” zamówienie dodatkowe”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/ZP-03-VIII/2009
Umowa:
NUMER UMOWY: 49/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 25 sierpnia 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ.
PRZEDMIOT UMOWY: „Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych – Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 957 na odcinku Jabłonka – Piekielnik” - zamówienie dodatkowe”
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.