Data publikacji:
06.10.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych oraz zjazdach indywidualnych do obowiązujących przepisów w m. Stary Sącz, w ciągu DW nr 969 i w m. Muszyna w ciągu DW nr 971”
Numer postępowania / zamówienia:
RDW.NS/NPU-04-IX/2009
Umowa:
NUMER UMOWY: 74/2009/RDW-NS
DATA ZAWARCIA UMOWY: 30 września 2009r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70.
WYKONAWCA: Zakład Usług Brukarskich mgr inż. Marian Hałas, ul. Królowej Jadwigi 18, 33-300 Nowy Sącz.
PRZEDMIOT UMOWY: „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych oraz zjazdach indywidualnych do obowiązujących przepisów w m. Stary Sącz, w ciągu DW nr 969 i w m. Muszyna w ciągu DW nr 971”
Oryginał umowy znajduje się w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.
Pełna treść umowy do wglądu w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 70 – Zamówienia Publiczne.

A. Pomietło