Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
30.12.2014
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
„Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew na terenie ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56”.
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Numer umowy : 173/2014/ZDW

Data zawarcia umów : 01.10.2014 r.

na: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew na terenie ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56”.
ZAMAWIAJACY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

KUPUJĄCY : Edyta Pawolska ul. Warszawska 225A; 32-087 Bibice

Oryginały umów znajdują się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umów do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.