Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
30.11.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie studium wykonalności budowy połączenia drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą krajową nr 4 nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej w miejscowości Biskupice - Przebieczany wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 5XI/09
Wadium:
nie jest wymagane
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 25.01.2010 r.
Numer umowy: 6/2010/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Konsorcjum firm: Lider: Pracownia Inżynieryjna KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp. j., ul. płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków, Partner: Pracownia Inżynieryjna KLOTOIDA Sp. z o.o., ul. płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
Przedmiot umowy: Opracowanie studium wykonalności budowy połączenia drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą krajową nr 4 nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej w miejscowości Biskupice - Przebieczany wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych