Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
30.11.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m.Brzezna z drogą krajową nr 28
Numer postępowania / zamówienia:
ZP4XI/09 Zamawiający Powiat Nowosądecki
Wadium:
Nie jest wymagane
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 12.01.2010 r.
Numer umowy : 1/2010
na: Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m.Brzezna z drogą krajową nr 28
Strony umowy:
ZAMAWIAJACY : Powiat Nowosądecki ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz w imieniu, którego działa Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
WYKONAWCA : Konsorcjum firm: Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Spółka Jawna (Lider konsorcjum) ul.Płk.Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków, Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp.z o.o. (Partner konsorcjum) ul.Płk.Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.