Data publikacji:
30.11.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/ZP-47/2009
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
  • Ogloszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  • SIWZ
  • zal nr 1 - Oferta
  • zal nr 2 - Oswiadczenie Wykonawcy
  • zal nr 3 - Wzor umowy
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.
  • Oferta zamienna
  • Zmiany do SIWZ w dniu 02.12.2009r.
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  • Informacja o uniewaznieniu postepowania
T. Jania