Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
03.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz stacji meteorologicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW - RDW w Myślenicach.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/ZP-48/2009
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy : 22.12.2009r
Numer umowy : 98/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
Alicja Czuba Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ALTUM” 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 12

Przedmiot umowy:
„Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz stacji meteorologicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW – RDW w Myślenicach”

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.