Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
08.12.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, wraz z dostawą telefonów komórkowych na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 3XII/09
Wadium:
Nie dotyczy
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 15.01.2010
Numer umowy: 4/2010/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: POLKOMTEL S.A., ul. Postępu 3
02-676 Warszawa
Przedmiot umowy: Świadczenie usług telekomunikacyjnych
w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych
na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych