Data publikacji:
04.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Remont korpusu drogi woj. nr 949w m. Polanka Wielka – zabezpieczenie urwiska – zaprojektuj i wybuduj”
Numer postępowania / zamówienia:
ZP-RDW-K-20/2009
Wadium:
3000,00
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
 • ogloszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
 • SIWZ
 • zal 1
 • zal 2
 • zal 2 1
 • zal 3
 • zal 4
 • zal 5
Odpowiedzi, wyjaśnienia, zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.
 • zal 1zamienny
 • zal 5 zamienny
 • Poprawa omylek pisarskich z dnia 8.06.2009r.
Rozstrzygnięcie postępowania:
 • uniewaznienie
J. Kądzioła