Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
09.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką"
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 6V/09
Wadium:
200000,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 17.07.2009 r.
Numer umowy: 90/2009/ZDW
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe "WĄS - BUD" Józef Wąsowicz
Gdów 711, 32-420 Kraków
Partner I: Przedsiębiorstwo Budowlano - Instalacyjne i Robót Inżynieryjnych Marek Seremet
ul. Smoleńskiego 42/B, 30-499 Kraków
Partner II: "WĄS-BUD" Sp. z o.o.
Gdów 711, 32-420 Gdów
Przedmiot umowy: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką"
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych