Data publikacji:
20.09.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
Remont miejsc do ważenia pojazdów DW780 w m.Alwernia.
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-28/2022
Wadium:
Nie dotyczy
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zaproszenie do składania ofert
  • specyfikacje techniczne
  • zal nr 2 - wzor oferty
  • kosztorys ofertowy
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
26.09.2022 godz.10:00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • informacje o unieważnieniu
J. Kądzioła