Data publikacji:
26.09.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
„ Remont miejsc do ważenia pojazdów Dw 780 w m.Alwernia”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-31/2022
Wadium:
Nie dotyczy.
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zaproszenie do składania ofert
  • specyfikacje techniczne
  • zał.nr 2 zaproszenia-oferta
  • kosztorys ofertowy
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
03.10.2022 godz 10:00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
  • prot.ofertowy z otwarcia
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • informacja owyborze
Umowa:
Umowa nr : 313/2022/ZDW z dn.11.10.2022r
Strony umowy : ZAmawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul.Głowackiego 56 ,30-085 Kraków
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Berny &Berny ul.Piaskowa 114 32-551 Jankowice
Przedmiot umowy : Remont miejsc do ważenia pojazdów DW 780 w m.Alwernia
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie ZDW Kraków ulo.Głowackiego 56 .30-085 Kraków

J. Kądzioła