Data publikacji:
27.09.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
„Wykonanie, montaż oraz podświetlenie informacji wizualnej na elewacji budynku ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-3-271-ZMW/24/2022
Wadium:
brak
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zaproszenie do złożenia oferty
  • formularz oferty - załacznik nr 2
  • oświadczenie - załącznik nr 3
  • wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych (wwer) - załącznik nr 4
  • opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
  • załącznik nr 1 do opz
  • załącznik nr 2 do opz
  • załącznik nr 3 do opz
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
w terminie do 24.10.2022 r. do godz. 12.00
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o wyborze oferty
  • unieważnienie postępowania
M. Trela