Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
10.10.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
„Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji do siedzib Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - część nr 5”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DN-3-271-27/22
Wadium:
brak
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
do 14.10.2022 r. godz. 10.00
Umowa:
Numer umowy : 324/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 19.10.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji do siedzib Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – części nr 5."

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Zdzisław Noga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa PRIMA ul. Półłanki 31 G, 30-740 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.