Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
20.10.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Dostawa mieszanki mineralno - bitumicznej w workach do układania na zimno
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-33/22
Wadium:
Brak
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
27.10.2022 r. godz. 09:00
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Numer umowy: 336/2022/ZDW
Data zawarcia umowy: 02.11.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej w workach do układania na zimno"

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA: "BUDOMEX BIS" Górniak i Wspólnicy Sp. J Kamieniec 8, 28-230 Kamieniec

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.