Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
23.11.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
ul. Spokojna 1A
32-080 Zabierzów
tel. (012) 285-51-26, fax 285-51-98
Przedmiot zamówienia:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie - z podziałem na części: Część nr 2- Obwód Drogowy Babice"
Numer postępowania / zamówienia:
RDWK-271-2-48/2022
Wadium:
Nie dotyczy
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
30.11.2022 godz.11:00
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz złożonych w postępowaniu i otwartych ofertach / wnioskach:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Umowa nr : 402/2022/ZDW z dn; 123.12.2022r
Przedmiot umowy : Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie z podziałem na części; Część nr 2-Obwód Drogowy Babice.
Zamawiający ; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul.Głowackiego 56,30-085 Kraków
Wykonawca : ORANGE Polska S.A. al.Jerozolimskie 160,02-326 Warszawa
Oryginał umowy znajduje się w ZDW- Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW -Wydział Zamówień Publicznych.