Data publikacji:
24.11.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie z podziałem na części: Część nr 3 - OD Ciężkowice
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-43/22
Wadium:
Brak
Ogłoszenie / Zaproszenie:
  • zaproszenie do złożenia oferty
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
  • opis przedmiotu zamówienia (opz)
  • oferta
  • wzor umowy załacznik nr 3
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
01.12.2022 r. 09:30
Rozstrzygnięcie postępowania:
  • zawiadomienie o wyborze oferty
Umowa:
Numer umowy : 424/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 20.12.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie – z podziałem na części: Część nr 3 – OD Ciężkowice"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : ORANGE Polska S.A. al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.


Ewa Zając