Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
24.11.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
tel. (014) 621-17-54, fax 621-17-24
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie z podziałem na części: Część nr 4 - PD Gorlice
Numer postępowania / zamówienia:
RDWT-271-2-44/22
Wadium:
Brak
Ogłoszenie / Zaproszenie:
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW):
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
01.12.2022 r. godz. 09:00
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Numer umowy : 393/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 07.12.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie – z podziałem na części: Część nr 4 – PD Gorlice"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : TELEBESKID sp. z o.o. ul. Nowy Świat 2, 33-300 Nowy Sącz

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.