Data publikacji:
25.11.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Zabezpieczenie muru czołowego przepustu w ciągu DW 957 w m. Zawoja
Numer postępowania / zamówienia:
sprawy wewnętrzne RDWM
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 357/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 22.11.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „ Zabezpieczenie muru czołowego przepustu w ciągu DW 957 w m. Zawoja "

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : PBM Sułkowscy sp. J ul. Fabryczna 1D, 34-600 Limanowa

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.


D. Sicińska