Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
25.11.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Naprawa dylatacji na obiektach mostowych w ciągu DW 967 w m. Brzączowice i m. Borzęta
Numer postępowania / zamówienia:
sprawy wewnętrzne RDWM
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 354/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 21.11.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Naprawa dylatacji na obiektach mostowych w ciągu DW 967 w m. Brzączowice i m. Borzęta"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : ASIS sp. z o.o. ul. Biskupińska 2, 30-732 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.