Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
28.11.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 70
33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443-58-60, fax 444-20-54
Przedmiot zamówienia:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu - z podziałem na części”
Numer postępowania / zamówienia:
RDWNS-271-2-83/22
Wadium:
NIE DOTYCZY
Termin składania ofert / wniosków

Kanał komunikacji z Zamawiającym
(zgodnie z zasadami określonymi w SWZ / OPW):
07.12.2022 r. godz: 14:00
Umowa:
Numer umowy : 398/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 12.12.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu – z podziałem na części: Część nr 1 – RDW Nowy Sącz 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : TELBESKID Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 2, 33-300 Nowy Sącz

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.


Numer umowy : 399/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 12.12.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu – z podziałem na części: Część nr 3 – OD Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30G"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : STUDIO WIK Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 6B, 34-700 Rabka Zdrój

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.