Data publikacji:
16.12.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 16 działek położonych w woj. małopolskim na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami polegającej na określeniu wartości rynkowej w/w nieruchomości
Numer postępowania / zamówienia:
sprawy wewnętrzne DI-4
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 373/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 05.12.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Wykonanie operatu szacunkowego wyceny dla 16 działek położonych w woj. małopolskim na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami polegającej na określeniu wartości rynkowej w/w nieruchomości"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Biuro Wyceny Nieruchomości TAKSATOR Marek Frejlich ul. Rzemieślnicza 15, 32-300 Olkusz

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych

D. Sicińska