Data publikacji:
29.12.2022
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Montaż oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych w km 0+177 na DW 977w m. Tuchów
Numer postępowania / zamówienia:
sprawy wewnętrzne RDWT
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 401/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 13.12.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: "Montaż oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych w km 0+177 na DW 977w m. Tuchów"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : ELDREAM sp. z o.o., ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

D. Sicińska