Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
02.01.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Remont budynku garażowego w miejscowości Piwniczna Zdrój ul. Kościuszki 1 – dostosowanie budynku do aktualnych wymogów technicznych
Numer postępowania / zamówienia:
sprawy wewnętrzne DU-3
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 366/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 29.11.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Remont budynku garażowego w miejscowości Piwniczna Zdrój ul. Kościuszki 1 – dostosowanie budynku do aktualnych wymogów technicznych"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Handlowych TAP-MAL Wojciech Maciuszek 33-342 Barcice 545 B

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.