Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
10.01.2023
Typ zamówienia:
inne postępowania pozaustawowe
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych związanych z umowami dotyczącymi modernizacji drogi wojewódzkiej nr 776, tj. umowami nr: 1) nr 153/2008/ZDW z dnia 17.11.2008 r., 2) nr 154/2008/ZDW z dnia 17.11.2008 r., 3) nr 59/2011/ZDW z dnia 29.04.2011 r.
Numer postępowania / zamówienia:
/
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Data zawarcia umowy: 05.01.2023 r.
Numer umowy: 2/2023/ZDW
Strony umowy:
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Wykonawca: Kancelaria Prawna T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Sp. k. ul. Jabłonowskich 8, 31-114 Kraków
Przedmiot umowy: Zastępstwo procesowe Zamawiającego wraz z doradztwem prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych związanych z umowami dotyczącymi modernizacji drogi wojewódzkiej nr 776, tj. umowami nr: 1) nr 153/2008/ZDW z dnia 17.11.2008 r., 2) nr 154/2008/ZDW z dnia 17.11.2008 r., 3) nr 59/2011/ZDW z dnia 29.04.2011 r.
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych