Data publikacji:
19.01.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie usługi przeglądów instalacji gazowej w budynkach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na terenie Województwa Małopolskiego
Numer postępowania / zamówienia:
sprawy wewnętrzne DU-3
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 412/2022/ZDW
Data zawarcia umowy : 19.12.2022 r.

PRZEDMIOT UMOWY: Wykonanie usługi przeglądów instalacji gazowej w budynkach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na terenie Województwa Małopolskiego

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Zakład Instalacji Sanitarnych Wod.-Kan.-C.O.-Gaz Tadeusz Wójcik Nieszkowice Wielkie 11, 32-700 Bochnia

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych.

A.Kapusta