Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
05.04.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Usługi badawcze odcinka doświadczalnego innowacyjnej nawierzchni w technologii Roadtronic
Numer postępowania / zamówienia:
DI-1-532-1/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 72/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 30.03.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Usługi badawcze odcinka doświadczalnego innowacyjnej nawierzchni w technologii Roadtronic"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Inwestycji Drogowo-Mostowych.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Inwestycji Drogowo-Mostowych.