Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
06.04.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej zbiornikowej przepompowni wód deszczowych typ WIROPOMP POMP-2/Ska/30/20 zlokalizowanej w m. Skawina DW 953 Obwodnica
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/UNSS/5/2023
Wadium:
Nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy: 62/2023/ZDW
Data zawarcia umowy: 28.03.2023 r.
Strony umowy:
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków.
WYKONAWCA:
Usługi Remontowo-Budowlane Instalatorstwo Elektryczne Józef Wróblewski 32-445 Krzyszkowice 199.
PRZEDMIOT UMOWY:
„Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej zbiornikowej przepompowni wód deszczowych typ WIROPOMP POMP-2/Ska/30/20 zlokalizowanej w m. Skawina DW 953 Obwodnica".
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach.