Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
11.04.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania DW nr 965 z DP nr 2006K (Szarów – Kłaj) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Proszówki, gm. Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DI-2-271-1-002/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 25/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 01.03.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania DW nr 965 z DP nr 2006K (Szarów – Kłaj) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Proszówki, gm. Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Inżynieria Ruchu Drogowego Marcin Mastalski ul. Sopotnicka 4a, 34-460 Szczawnica

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Przygotowania Inwestycji.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Przygotowania Inwestycji.