Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
11.04.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania pn. Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – etap II
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DI-2-271-1-005/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 44/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 10.03.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania pn. Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – etap II"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bochenka 16A, 30-693 Kraków

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Przygotowania Inwestycji.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Przygotowania Inwestycji.