Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
11.04.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania „Budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w ciągu DW 781 - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DI-2-271-1-003/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 54/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 20.03.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania „Budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w ciągu DW 781 - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego”"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : TRAFFIC Project Wojciech Twardzik ul. Siostry Elżbiety Czackiej 25 G, 32-005 Niepołomice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Przygotowania Inwestycji.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Przygotowania Inwestycji.