Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
19.04.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 969 od km 10+490,60 odc. 090 do km 0+158,60 odc. 100 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Tylmanowa, gmina Ochotnica Dolna, powiat nowotarski”
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DI-2-271-1-006/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 73/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 03.04.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Opracowanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 969 od km 10+490,60 odc. 090 do km 0+158,60 odc. 100 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Tylmanowa, gmina Ochotnica Dolna, powiat nowotarski””

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : Pracownia Inżynierska PRO-DM Iwona Gryglak Droginia 386, 32-400 Myślenice

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Przygotowania Inwestycji.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Przygotowania Inwestycji.