Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
19.05.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Pomiary hałasu wraz z analizą wyników dla inwestycji pn. „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiącej połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych” w zakresie wybudowanej obwodnicy Podłęża
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DI-6-271-1-003/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 101/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 26.04.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Pomiary hałasu wraz z analizą wyników dla inwestycji pn. „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiącej połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych” w zakresie wybudowanej obwodnicy Podłęża"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : MR Consulting Sp. z o.o. Środowiskowa Sp. k. ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Komórka DI-6.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Komórka DI-6.