Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
26.05.2023
Typ zamówienia:
poniżej 130000 zł
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie materiałów związanych z wykonaniem infrastruktury zapobiegającej powstawaniu osuwisk w ciągu DW 971 – zabezpieczenie przeciwrumoszowe
Numer postępowania / zamówienia:
ZDW-DU-1-271-1-001/23
Wadium:
nie dotyczy
Umowa:
Numer umowy : 23/2023/ZDW
Data zawarcia umowy : 28.02.2023 r.

PRZEDMIOT UMOWY: „Przygotowanie materiałów związanych z wykonaniem infrastruktury zapobiegającej powstawaniu osuwisk w ciągu DW 971 – zabezpieczenie przeciwrumoszowe"

ZAMAWIAJĄCY : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
WYKONAWCA : PKN PROJEKT Sp. z o.o. ul. Lwowska 135/5a, 33-300 Nowy Sącz

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Komórka DU-1.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Komórka DU-1.