Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
16.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Budowy skrzyżowania ul. Balińskiej (drogi powiatowej) z ulicą- nowoprojektowaną obwodnicą północno-wschodnią (droga gminna) w Chrzanowie - zaprojektuj i wybuduj” – roboty dodatkowe do umowy nr 152/2007/ZDW, na. „Modernizację drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku Brzeszcze – Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech - ZADANIE 2: Modernizacja drogi woj. nr 933 na odc. Brzeszcze - Chrzanów wraz z ul. Skorupki m. Chrzanów (droga gminna) i odc. ul. Balińskiej m. Chrzanów (droga powiatowa) - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót”
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 30 kwietnia 2009r

Numer umowy: 49/2009/ZDW
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56

Wykonawca: Konsorcjum: POLDIM S.A. w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów - LIDER
i Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o., ul. Górny Bór 31 a 43-430 Skoczów

Przedmiot umowy : Budowy skrzyżowania ul. Balińskiej (drogi powiatowej) z ulicą- nowoprojektowaną obwodnicą północno-wschodnią (droga gminna) w Chrzanowie - zaprojektuj i wybuduj” – roboty dodatkowe do umowy nr 152/2007/ZDW, na. „Modernizację drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku Brzeszcze – Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech - ZADANIE 2: Modernizacja drogi woj. nr 933 na odc. Brzeszcze - Chrzanów wraz z ul. Skorupki m. Chrzanów (droga gminna) i odc. ul. Balińskiej m. Chrzanów (droga powiatowa)
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych