Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
16.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej 30000 euro
Rodzaj procedury:
ustawy nie stosuje się
Rodzaj zamówienia:
usługi
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie operatu szacunkowego wyceny wartości działek ewid.: nr 97/1, 98/1, 87/1, 88/5, 88/6, 3132/1, 3422/1 – obr. Polanka Wielka, jedn. ewid. Polanka Wielka, pow. Oświęcimski
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 09.06.2009

Numer umowy: 76/2009/ZDW
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56

Wykonawca: Rzeczoznawca Majątkowy – Wioletta Holak z siedzibą Głębowice, ul Zatorska 28, 32-608 Osiek

Przedmiot umowy : Opracowanie operatu szacunkowego wyceny wartości działek ewid.: nr 97/1, 98/1, 87/1, 88/5, 88/6, 3132/1, 3422/1 – obr. Polanka Wielka, jedn. ewid. Polanka Wielka, pow. Oświęcimski
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych