Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
18.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Zabezpieczenie skarpy wraz z remontem odwodnienia w m. Lipnica Dolna w ciągu drogi woj. nr 966
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/ZP-13/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy : 02.06.2009r
Numer umowy : 22/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
Firma „WEKALL” Józef Sołtys, Pisarzowa 416, 34-654 Męcina

Przedmiot umowy:
„Zabezpieczenie skarpy wraz z remontem odwodnienia w m. Lipnica Dolna w ciągu drogi woj. nr 966”

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.