Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
18.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
ul. Drogowców 2
32-400 Myślenice
tel. (012) 272-17-88, fax 274-14-16
Przedmiot zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych – Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 966 na odcinku Trąbki – Bilczyce
Numer postępowania / zamówienia:
RDWM/ZP-10/2009
Umowa:
Data zawarcia umowy : 03.06.2009r
Numer umowy : 23/2009/RDWM

Strony umowy:

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach,
ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice.

WYKONAWCA:
STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa

Przedmiot umowy:
„Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych – Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 966 na odcinku Trąbki – Bilczyce”

Oryginał umowy znajduje się w ZDW – RDW w Myślenicach.
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW – RDW w Myślenicach.