Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
24.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Numer postępowania / zamówienia:
Umowa:
Ustawy nie stosuje się (art.4 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych)


Data zawarcia umowy 15.06.2009

Numer umowy: 80 /2009/ZDW
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56

Wykonawca: OPTIMA BG z siedzibą ul. Mogilska 15B/11, 31-542 Kraków

Przedmiot umowy : Opracowania wykazu zmian użytkowników gruntowych nieruchomości, które zostały ujęte w związku z budową obwodnicy w miejscowości Klucze w ciągu drogi woj. nr 791
Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych