Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Data publikacji:
24.06.2009
Typ zamówienia:
poniżej progów unijnych
Rodzaj procedury:
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
tel. (12) 44-65-701
fax. (12) 44-65-702
Przedmiot zamówienia:
Remont przepustów w m. Czasław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 z podziałem na zadania: Zadania nr 1: Przepust w m. Czasław odc. 060 w km 0 766,97 Zadanie nr 2: Przepust w m. Czasław odc. 060 w km 2 134,34
Numer postępowania / zamówienia:
ZP 3 VI / 09
Wadium:
5.000,00 PLN
Pełna treść ogłoszenia / Zaproszenie do składania ofert:
Rozstrzygnięcie postępowania:
Umowa:
Data zawarcia umowy: 10.08.2009r.
Numer umowy: 99/2009/ZDW
Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
30-085 Kraków
ul. Głowackiego 56
Wykonawca:
Konsorcjum:
p. Diana Bogucka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa LOG-BUD Diana Bogucka ul. Pułaskiego 63/1, 33-380 Krynica Zdrój – Lider,
inż. Walenty Kuśnierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Budownictwo Komunikacyjne inż. Walenty Kuśnierz ul. Szkolna 10 b, 33-300 Nowy Sącz - Partner

Przedmiot umowy : Remont przepustów w m. Czasław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 z podziałem na zadania:
Zadania nr 1: Przepust w m. Czasław odc. 060 w km 0 766,97
Zadanie nr 2: Przepust w m. Czasław odc. 060 w km 2 134,34

Oryginał umowy znajduje się w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych
Pełna treść umowy do wglądu w ZDW - Wydział Zamówień Publicznych